מפגשים בבית נחמיה

 
ביקור של אלוף יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל בסמינר פיקוד ומנהיגות של מכינת ארז בבית נחמיה
מפגש סיעור מוחות של שותפי ויקירי בית נחמיה לקראת שנת תשע"ח