זיכרון בסלון עם בלה בלשניקוב 23.4.16

עדות מפי בלה בלשניקוב

והנחיית דיון מאת טל ניסן ואיציק חיים, חיילי פרק משימה של הנוער העובד והלומד