פגישות לקראת ימי שיא

 
עם דני מייקלסון, חייל בצוות עליו פיקד נחמיה בסיירת מטכ"ל
עם אבי פדר, מקים חוג הסיירות בבית נחמיה בשנת 1970
סמי נחמיאס וקובי מירון, חברים של נחמיה
יהודית וצ'יטה, אחיו של נחמיה עם מר ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים
פגישה עם יהורם גאון על קשריו לסיירת מטכ"ל ועם נחמיה כהן ומשפחתו