כיף בבית נחמיה

ערב זכרון בסלון
ערב הוקרה לחיילי הנח"ל