שבוע כניסה לתפקיד - גרעיון אוריון

אוגוסט 2018 - גרעין הצופים נכנס לירושלים