מכינת עלמה למנהיגות נשית

תוכנית מכינת עלמה למנהיגות נשית מיועדת לבוגרות כיתה י"ב בדגש על צעירות בעלות פוטנציאל מנהיגות גבוה, מרקע מגוון ביותר: פריפריה ומרכז, דתיות וחילוניות, עולות וצבריות.

מטרת המכינה לעודד את החניכות למצות את הפוטנציאל הגלום בהן. לחיות חיים של משמעות מתוך בחירה ולקיחת אחריות בכל תחומי החיים כחלק מתהליך בירור זהותן האישית.

בוגרת עלמה תצא לדרך עם תחושת מסוגלות גבוהה, מצוידת בברק בעיניים, חדוות עשייה, ולהט אמיתי לחיות חיים של משמעות בכל מעגלי ההשפעה בחייה: העצמי, המשפחתי, הקהילתי והלאומי.

בשנת 2016 עברה מכינת עלמה מאופקים לירושלים.

במכינת עלמה החניכות עוברות תהליך אישי וקבוצתי אינטנסיבי ביותר בו הן לומדות לגלות את החוזקות שלהן, להתגבר על האתגרים שלהן וללמוד מכל נפילה ומכל משבר.

כל חניכה בעלמה יודעת בוודאות שנעשה הכל כדי לתת לה את כל הכלים למצוא בעצמה את הכוחות הקיימים בה, ולצאת מהמכינה טובה יותר ממה שנכנסה אליה.

טובה יותר לעצמה, לסביבה שלה, למשפחה שלה ולמדינה בה היא חיה. זאת מתוך הכרה בערכה העצמי וביכולותיה.

החניכות מקבלות לידיהן תחומי אחריות ומתנסות בהובלה של שאר חברותיהן בסיטואציות שונות.

ההתנסות המשמעותית ביותר של החניכות היא בוועדות שלהן

 

הכנה לשירות צבאי

על מנת ליצור תחושת מסוגלות ולכוון כל חניכה לשירות המתאים לה נערכים מפגשים עם דמויות משמעותיות ומתקיימים דיונים העוסקים בדילמות שונות בשירות.

ההכנה מתבצעת תוך הדגשת ייחודיות השירות הצבאי לנשים והכוונה למיצוי יכולותיה של כל חניכה על פי נתוניה הייחודיים.

המכינה פועלת לשיפור השיבוץ של כל חניכה על פי יכולותיה, כישוריה, העדפתה וצרכי צה"ל.