מכינת ארז

מכינה קדם צבאית עירונית המציעה לבני נוער, אשר בחרו לדחות את הגיוס לצה"ל עד לחודש מרץ, חצי שנה של התפתחות ועשייה משמעותית באזור מגוריהם. במסגרת הפעילות מפתחים המכיניסטים כישורי מנהיגות ומודעות חברתית, מובילים פרויקטים חברתיים בשכונה לצד לימודים בתחומי היסטוריה, הכרת הארץ ויהדות. במהלך השנה ניתן דגש רב על הכנה לשירות צבאי משמעותי ולתפקידי פיקוד וקצונה. כיום פועלות שתי קבוצות של המכינה בירושלים, אשר יושבות בשכונת גילה. מטרת המכינה היא שחניכיה ירכשו כלים להצלחה ויפתחו אחריות אישית, תחושת מסוגלות ויכולות מנהיגות. יפתחו אחריות חברתית ומעורבות קהילתית, הגברת הנכונות והמוכנות לשירות מלא ומשמעותי בצה"ל. גיבוש עמדות ביחס לזהות אישית, ישראלית, יהודית ומקומית. העלאת המודעות לדמוקרטיה, טיפוח סובלנות, ציונות, הכרת ואהבת הארץ והמדינה.

לאתר המכינה