מכינת בית ישראל

הוקמה בשנת 1997 על ידי חברי הקיבוץ העירוני 'בית ישראל' ופועלת ליצירת מנהיגות בעלת תחושת שליחות, ולבירור הייעוד המשותף שלנו כחברה. מדי שנה מגיעים למכינה כ-50 חניכים מרחבי הארץ ומכל גווני הקשת הישראלית: דתיים, חילוניים ומסורתיים. חניכי המכינה מגיעים לשנה של מפגש, התנדבות ועשייה חינוכית, לימוד מעמיק ושורשי, צמיחה אישית, חיי קבוצה, היכרות מגוונת עם החברה הישראלית והכנה לשירות משמעותי בצה"ל. על שלושה דברים המכינה עומדת: על הלימוד, על הקבוצה ועל העשייה. הלימוד והמעשה משולבים יחד ללא הפרדה בבחינת 'תלמוד המביא לידי מעשה'. השותפות, החברות והאהבה שבחיי הקבוצה מהווים קרקע פורייה לצמיחה. בסוף שנת המכינה כמחצית מבוגרי המכינה ממשיכים לשנה ב', עד לגיוסם במרץ, אשר במהלכה מעמיקים את תהליך הלימוד, את ההתנדבות עם ילדים ונוער ואת חיי הקבוצה.

 

באוקטובר 2016 ציינה מכינת בית ישראל 20 שנים מאז הקמתה. אל האירוע הוזמנו כל 20 מחזורי החניכים של המכינה, הצוות הנוכחי ושותפי-העשייה בעבר שתרמו למכינה להתפתח במהלך כל אותן השנים.

בשנת 2016 פתחה בית ישראל שלוחה של המכינה בארמון הנציב (תלפ"ז) שלוחה זאת....

לאתר המכינה