ארגון בינ"ה

מסלול הנח"ל של בינ"ה מגבש גרעין נח"ל מתוך בוגרי י"ב מרחבי הארץ והוא מוכוון להתנדבות חינוכית-משימתית בעיר. מסלול הגרעין מתחיל בדחיית שירות של שנה (שנת שירות) שבה הם עובדים בבתי ספר תיכוניים בדרום תל אביב ובעבודה בשכונה עם ילדים ונוער במסגרות בלתי פורמליות. לאחר מכן, הגרעין ממשיך בגיוס לנח"ל במסלול בני גרעינים – בנים קרביים לגדוד 50 או קרקל, בנות ובנים לא קרביים לתפקידי חינוך או קרקל. לאחר שנה וחצי של פרק צבאי הגרעין חוזר לפרק משימה של שנה בירושלים שבו מתגבשת מחדש הקבוצה סביב משימה אינטנסיבית וליווי הגרעין לקראת השחרור מהצבא ולהמשיך יחד כחלק מקהילת בוגרים בעיר.