תנועת הצופים

גרעין רעים-

הגרעין הגדול והוותיק ביותר – גרעין הדגל של התנועה - פועל להפצת ערכי החינוך הצופי ברחבי ישראל, תוך דגש על פיתוח מנהיגות מקומית, לקיחת אחריות חברתית וקידום נושאים שעל סדר היום הציבורי. הש"שים פועלים לחיזוק הקשר בין שבטי צופים לקהילות בהן הם פועלים, באמצעות קידום ופיתוח שבטים קהילתיים, הקמה והפעלה של קבוצות צופיות בקהילות השונות והקמת שבטי צופים חדשים. בנוסף, הם פעילים במסגרות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות ביישובים ובשכונות, ודרכן יוצרים מפגשים חינוכיים משמעותיים בקהילה. חברי הגרעין פרוסים בכ-50 יישובים ושכונות ברחבי הארץ, ומתנסים בחיי קבוצה, שותפות ועצמאות אישית וקבוצתית.

לאתר תנועת הצופים