הנוער העובד והלומד

בפני כל חניך בתנועת הנוע"ל עומדת האפשרות לבחור להמשיך את חברותו בתנועה, באחת ממסגרות ההמשך המגשימות של התנועה. חניכי הקן העירוני, הקיבוצי והמחדשים ממשיכים למסלול "חוות ההכשרה". חניכי חוות ההכשרה בוחרים להתנסות בחיים בקבוצת שווים שיתופית וריבונית ובלקיחת אחריות, הלכה למעשה, על קיומה של הפעילות החינוכית בתנועת הנוער, דרך ריכוז קיני התנועה, ליווי מדריכים והדרכת השכבות הבוגרות. בסוף שנת חוות ההכשרה מתגייסים חברי הגרעין לשירות צבאי במסלול הנח"ל, הכולל פרק צבאי של תפקידי לחימה או חינוך ולאחריו פרק משימה לאומית במסגרתו פועלים חברי הגרעין בחינוך בני נוער בשכונות ובעיירות פיתוח. מתנדבים בשנת שירות (י"ג), עוסקים בעיקר בהדרכת הנוער בשכבות הביניים (ז́-ט), הנחיית מד"צים והובלת פרויקטים במועצות האזוריות ובתנועה. בנוסף פועלים חברי הגרעין בבתי-הספר, במועדונים ובפעילויות קהילתיות אחרות. חלק מהגרעינים ממשיך בסוף שנת הי"ג לשירות צבאי במסלול הנח"ל.

לאתר הנוער העובד והלומד