עמותת בקהילה

בתכנית "בקהילה" מתנדבים בכל שנה כ-45 מתנדבי שנת שירות, המחולקים לארבע קומונות. מתנדבים אלו מגיעים אלינו ממקומות שונים ברחבי הארץ- מערים, מקיבוצים וממושבים, במטרה להתנדב במשך שנה לפני גיוסם לצבא. מתנדבי שנת השירות, גרים ב'קומונות' בשכונות בהן הם פועלים.במהלך שנת ההתנדבות, הש"שנים עובדים בפרויקטים שונים- בשעות הבוקר עם תלמידים בבתי ספר, ובשעות אחר הצהרים במרכזי לימוד והעשרה, בתוך בתי הספר, ובפעילות עם נוער בשכונה. במהלך השנה כל אחד מהמתנדבים או כצוות יוזמים פרויקט חברתי תוך ליווי של אנשי צוות מהתכנית.  כחלק מהתפיסה כי הש"ש הם מנהיגי המחר, במהלך השנה, ימי שלישי מוקדשים באופן קבוע להעשרה והעצמה של הש"שנים.  במסגרת ההעשרה מתקיימת תכנית למידה ייחודית שמטרתה לפתח את החשיבה החברתית, חיבור לירושלים ולישראל, ועידוד חשיבה פלורליסטית ,באמצעות לימוד שבועי מרוכז של קורסים בנושאים מגוונים.

לאתר עמותת בקהילה